Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Otevřené dveře dveře

měsíčník pro obce a neziskové organizace

zpět na Otevřené dveře  Kde vzít peníze  Kam se vypravit  Kde se co naučit  Zajímavosti

Užitečné odkazy

 

Všeobecné odkazy

econnect - informační server pro neziskový sektor

neziskovky - vše o neziskovém sektoru - server provozovaný ICN

ekolist - zpravodajství, kalendář akcí,...

celodin - internetová databáze o regionálním rozvoji a vstupu do EU

enviweb - informace o životním prostředí

eufonie - informace o přistoupení ČR k EU a pro přípravu neziskového sektoru na možné členství ČR v EU.

Fórum Dárců

studujte.cz - nabídka školení, kurzů a seminářů pro neziskový sektor

dobrovolník.cz - vše o dobrovolnictví

Evropská brána - informace o EU pro neziskové organizace

econnect  Enviweb

Ekolist po drátě  dobrovolnik

neziskovky

 
Orgány státní správy a obce regionu Jizerských hor

 

NNO libereckého regionu
Nadace
Chybí-li tu odkaz na vás, napište nám na náš e-mail: otevrenedvere@seznam.cz.

© Otevřené dveře vydává Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. pro neziskové organizace a orgány veřejné správy regionu Jizerských hor a okolí s podporou CS Mott Foundation a NROS.