Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Otevřené dveře dveře

měsíčník pro obce a neziskové organizace

zpět na Otevřené dveře  Kde vzít peníze  Kam se vypravit  Kde se co naučit  Zajímavosti

Kde se co naučit

- semináře, školení a další vzdělávací možnosti. Pokud zde Vaše akce není uvedena, dejte nám o ní vědět na e-mail: otevrenedvere@seznam.cz.

1. 10. 2003 - Občanské sdružení Svítání - Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění a jeho využití v praxi
Seminář je určen pro všechny, kteří mají o tuto formu hiporehabilitace zájem a chtějí se dozvědět praktické zkušenosti. Je založen na vzájemné komunikaci účastníků a školitelek.
KDY: středa 1. října 2003 od 9.00 hodin, předpokládaný konec v 16.00 hodin
KDE: jízdárna JK Sever, Puškinova 19, Liberec - Horní Hanychov
Přihlásit se můžete písemně na adresu: OS Svítání, Gen.Píky 10, 460 01 Liberec nebo e-mailem na os-svitani@email.cz do 26.9.2003.
http://www.os-svitani.cz

2. 10. 2003 - ICN - Evropská dobrovolná služba
Cyklus seminářů, na kterých se dozvíte se proč a jak vysílat nebo hostit dobrovolníka ve své organizaci.ICN Semináře jsou určeny pro neziskové organizace, které mají zájem zapojit se do programu EDS a to buď vysláním mladého dobrovolníka nebo i jeho přijetím ve své organizaci. Účastníci si budou moci vyzkoušet, co vše obnáší psaní a podání „hosting expression of Interest“ - přihlášky do databáze hostitelských projektů v Bruselu. Semináře jsou ZDARMA.
Více informací http://www.neziskovky.cz/ICN/Ar.asp?ARI=101706&CAI=2208 
KDE: Sídlo CHKO Jizerské Hory, U Jezu 10, Liberec, 2.patro
Kontakt: Karel Kmoch vzdelavani@icn.cz , tel: 224 239 876, fax: 224 239 875

3.-5. 10. 2003 - O.s. Lunaria - Kovařina
lektor Pramínek, cena 350 Kč, s sebou pracovní oděv, boty, rukavice
O.s. Lunaria, Ekofarma L. a Z. Vlkových, Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66

10. 10. 2003 (termín odevzdání přihlášek) - Fulbrightova komise - Hubert H. Humphrey Program
Humphrey Fellowship Program je zaměřen na další rozšíření znalostí a odborných zkušeností pro zájemce uprostřed profesní dráhy, činných ve veřejném i soukromém sektoru. Program trvá deset měsíců; umožňuje studium na vybrané americké univerzitě, kam jsou účastníci programu umisťováni podle svého profesního zaměření, program však nevede k získání akademické hodnosti. Klíčovou součástí programu je rovněž získání dalších profesních zkušeností. Zájemci o stipendium musí být vysokoškolskými absolventy, mají mít dobré řídicí a organizační schopnosti, odpovídající znalost angličtiny (prokazuje se jazykovým testem zadaným Fulbrightovou komisí jako součást výběrového řízení) a mají být kvalitními odborníky s alespoň pětiletou praxí v oboru.
http://www.iie.org/pgms/hhh/ 
Kontakt: tel. 222 729 987, linka 22 nebo 20, fax 222 729 868, fulbright@fulbright.cz 
Fulbrightova komise, Táboritská 23, 130 87 Praha 3

18. 12. 2003 - ICN - Public relations neziskové organizace
Seminář je určen pro pracovníky neziskových organizací, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti PR a seznámit se způsobem práce novinářů. Účastníci se seznámí se zásadami jenání s médii, na praktických cvičeních si budou moci vyzkoušet první kroky ve vlastní kvalitní prezentaci své organizace směrem k veřejnosti.
KDE: Sídlo CHKO Jizerské Hory, U Jezu 10, Liberec, 2.patro
Kontakt: Kristina Rasmussenová, vzdelavani@icn.cz , tel: 224 239 876, fax: 224 239 875

 

© Otevřené dveře vydává Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. pro neziskové organizace a orgány veřejné správy regionu Jizerských hor a okolí s podporou CS Mott Foundation a NROS.

studujte.cz

Den bez aut

  Užitečné odkazy

studujte.cz - nabídka školení, kurzů a seminářů pro neziskový sektor

econnect - informační server pro neziskový sektor

neziskovky - vše o neziskovém sektoru - server provozovaný ICN

ekolist - zpravodajství, kalendář akcí,...

enviweb - informace o životním prostředí

celodin - internetová databáze o regionálním rozvoji a vstupu do EU

eufonie - informace o přistoupení ČR k EU a pro přípravu neziskového sektoru na možné členství ČR v EU.

Evropská brána - informace o EU pro neziskové organizace

Ekolist po drátě

 neziskovky